Η Ένωση Συντακτών Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου καταγγέλλει για άλλη μια φορά την συνεχιζόμενη προκλητική στάση της εργοδοσίας της εκδοτικής εταιρείας «Τεχνοεκδοτική – Τ.Press μονοπρόσωπη ΕΠΕ», η οποία όχι μόνο εξακολουθεί να αρνείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους εργαζόμενους (καθυστερήσεις στην καταβολή δεδουλευμένων και ασφαλιστικών εισφορών), αλλά όπως οι ίδιοι καταγγέλλουν, έχει προχωρήσει και στην επιβολή, με παράνομες και παράτυπες διαδικασίες, εκ περιτροπής εργασίας (1 μέρα την εβδομάδα) από τις 22 Μαρτίου 2012 προς τέσσερις εργαζομένους της, ενώ παράλληλα συνεχίζουν να βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας άλλοι δύο εργαζόμενοι.

Η ΕΣΠΗΤ καταδικάζει τη νέα αυτή παράνομη, εκδικητική και καταχρηστική μεθόδευση της εταιρείας, χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση ή ενημέρωση των συναδέλφων μας και σαφώς χωρίς τη συναίνεση και αποδοχή τους, η οποία έχει στόχο να οδηγήσει τους εναπομείναντες εργαζόμενους συναδέλφους μας στην οικονομική εξαθλίωση και τελικά σε παραίτηση.

Όπως μάλιστα καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, η εργοδοσία της εταιρείας εξακολουθεί επιδεικτικά να μην τηρεί καμιά από τις δεσμεύσεις της όσον αφορά στις υποχρεώσεις της απέναντι στους εργαζόμενούς της ακόμα και μετά την προσφυγή των τελευταίων στο ΣΕΠΕ. Καταγγέλλουν επίσης την πολιτική τρομοκράτησης στον τρόπο παραγωγής του δημοσιογραφικού έργου με μέτρα όπως ο έλεγχος προσέλευσης και αποχώρησης, οι κάμερες στους χώρους εργασίας, ο έλεγχος των τηλεπικοινωνιών κ.λπ.

Η Ένωση Συντακτών Περιοδικού & Ηλεκτρονικού Τύπου επαναλαμβάνει τη στήριξή της στις διεκδικήσεις τους και ζητά από την εκδοτική εταιρεία:
• την απόσυρση των εκδικητικών μέτρων της παράνομης εκ περιτροπής εργασίας,
• την πλήρη εξόφληση των δεδουλευμένων,
• την τήρηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας,
• την καταβολή των ήδη από το 2009 οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών,
• την κατάργηση όλων των παράνομων ελέγχων (κάμερες κ.α.) στους χώρους εργασίας,
• τη διασφάλιση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας και των αξιοπρεπών όρων και συνθηκών εργασίας των συναδέλφων μας.

Για την ΕΣΠΗΤ
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Γιάννης Πλαχούρης Σπύρος Κρίκος

 

Πηγή: ΕΣΠΗΤ http://www.espit.gr/?p=3263

Advertisements