Τα Διοικητικά Συμβούλια των συνδικαλιστικών οργανώσεων «Ένωση Συντακτών Περιοδικού Ηλεκτρονικού Τύπου» (Ε.Σ.Π.Η.Τ.), «Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων» (Π.Ε.Λ.), και «Ένωση Προσωπικού Περιοδικού Ηλεκτρονικού Τύπου» (Ε.Π.Π.Η.Τ.)„ αποφάσισαν την κήρυξη νέας 48ωρης απεργίας από τις 09.30 π.μ. της Τετάρτης 9 Μαΐου 2012 έως τις 09.30 π.μ. της Παρασκευής 11 Μαΐου 2012 για τους δημοσιογράφους, τους λιθογράφους και το προσωπικό που εργάζονται στην εταιρεία «Θ. Δημητριάδης και Σια ΟΕ», με το διακριτικό τίτλο «O.mind Creatives»

ΖΗΤΩΝΤΑΣ

• Την τήρηση του χρονοδιαγράμματος για την αποπληρωμή δεδουλευμένων που συνυπεγράφη στις 19/01/2012 ενώπιον της Επιθεώρησης Εργασίας
• Την καταβολή και εξόφληση όλων των δεδουλευμένων των εργαζομένων, συγκεκριμένα των συντακτών, εσωτερικών και εξωτερικών συνεργατών, των λιθογράφων και του προσωπικού της επιχείρησης.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους που εργάζονται στην O mind Creatives να συμμετάσχουν ενωτικά και δυναμικά στην παραπάνω 48ωρη απεργία.

TA ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ

Ένωση Συντακτών Περιοδικού Ηλεκτρονικού Τύπου
Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων
Ένωση Προσωπικού Περιοδικού Ηλεκτρονικού Τύπου

 

Πηγή: ΕΣΠΗΤ http://www.espit.gr/?p=3233

Advertisements